Trenger du advokat hjelp med NAV? Husk fristene.


Ønsker du advokat hjelp med NAV. Våre advokater kan reglene om klagefrist og kan søke også om oppfrisking ved fristoverskridelse.

Advokat hjelp med NAV

Ønsker du advokat hjelp med NAV. Våre advokater kan reglene om klagefrist og kan søke også om oppfrisking ved fristoverskridelse.

Hva er egentlig klagefristen?

Klagefristen på vedtak i Nav fremgår som regel av selve vedtaket. Som regel kan du lese det direkte av vedtaket. Ofte er det imidlertid mulig å klage også etter at klagefristen er løpt ut. Det er ikke noe vi anbefaler, men i endel saker må Nav selv informere om denne muligheten. Dette kalles for oppfriskning ved fristoverskridelse. Det innebærer at man søkes om at det ses bort fra at klagefristen er løpt ut.

Dette er ganske praktisk. Nav kan selv bruke lang tid, men når man skal klage har man i utgangspunktet bare en kort frist på seg til å gjøre det. Ofte vil man innhente en ny uttalelse fra fastlegen og det kan ta tid å få time.

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/sak/uforetrygden-innvilget-klage/

Klagefristen er normalt 6 uker

Det er hovedregelen om at det må klages innen 6 uker. Fristen regnes fra du mottar en orientering om vedtaket fra Nav. Normalt er dette god nok tid til å kontakte Osloadvokatene. Trenger du advokat hjelp med NAV vil Osloadvokatene normalt sende inn en såkalt fristavbrytende klage og deretter ettersende utfyllende opplysninger når disse er innhentet og vurdert.

Du kan selv også sende inn en fristavbrytende klage

Man trenger ikke være advokat for å gjøre det. Ofte er det like bra om man gjør det selv. Det bør fremgå hvilket vedtak man klager på og hvorfor man klager. Legg gjerne ved en kopi av det vedtaket du klager over.  Deretter bør du selv kontakte advokat for å få advokat hjelp med NAV.

NAV må av og til selv endre sitt eget vedtak uten klage

Selv om klagefristen er ute må Nav når de blir kjent med at de har gjort feil, endre vedtaket av eget tiltak. Her har vi nærmere regler i forvaltningsloven §§ 33-35. Poenget er det samme. Nav skal følge loven og hvis du har fått et ulovlig avslag må dette rettes opp uansett om du har klaget eller ikke. Dette er noe av det en advokat vil vurdere når han ser på saken. Dette er også en grunn til at du bør bruke advokat hjelp med NAV.

Trenger du advokat hjelp med NAV?

Kontakt Osloadvokatene så får du kontakt med advokater som jobber med Nav saker hele tiden og kan rettsområdet. Du når oss på telefon  22 82 84 40 eller send oss en epost.