Trenger du en advokat for å klage ovenfor NAV?


Trenger du en advokat i sak ovenfor NAV bør du bruke et advokatfirma som Osloadvokatene som jobber med NAV saker.

Alle vedtak kan etter forvaltningsloven påklages. Det følger direkte av forvaltningsloven. Denne loven gjelder også i NAV. Det følger av forvaltningsloven at du kan bruke advokat ovenfor NAV. Oppfyller du kravene til fri rettshjelp kan du få dekket utgiftene til advokat.

Advokat NAV

Etter forvaltningsloven § 12 heter det at an part har rett til å la seg bistå av en advokat på alle trinn av saksbehandlingen.

Det betyr at du har lov til å bruke advokat ovenfor NAV. Mange bruker advokat når de søker om en ytelse, men de fleste prøver selv å søke og bruker heller advokat ved klage. Advokater med trygd som spesialfelt vet hvordan man bør gå frem for å få innvilget ytelsen du har rett på.

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/sak/uforetrygden-innvilget-klage/

Forvaltningsloven § 12 fjerde ledd - advokat NAV

Det fremgår følgende om det å bruke advokat i forvaltningsloven § 12 fjerde ledd:

Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt. Advokat behøver ikke å legge frem skriftlig fullmakt, med mindre forvaltningsorganet finner grunn til å kreve det.

En advokat trenger med andre ord ikke vise frem noen fullmakt ovenfor NAV. Så lenge advokaten viser at han er advokat kan ikke NAV kreve noen ekstra fullmakt fra advokaten. Dette er ganske praktisk, men det er mange innen NAV som ikke kan forvaltningsloven § 12 fjerde ledd.

Få hjelp av Osloadvokatene

Med hjelp av en av Osloadvokatenes eksperter er din trygdesak i trygge hender. Våre advokater har lang erfaring med saker som omhandler NAV. De erfarer at NAV ofte begår feil, dette gjør at vedtak må omgjøres. Vi tar saker i hele landet og innhenter selv dokumentene fra ditt lokale NAV-kontor. Kontakt oss i dag for å få en advokat til å se på din NAV-klage.

Ring oss på  22 82 84 40 eller send oss en epost.