Advokat, sak med NAV


Trenger du en advokat i forbindelse med en sak med NAV? Mange får en negativ opplevelse når de forsøker å føre sin egen sak mot NAV.  

Det hender man trenger en advokat når man har en sak med NAV?

Har du en sak med NAV kan det være fornuftig å finne frem til en advokat som bistår i hele Norge og som kan hjelpe deg ovenfor NAV. Mange tenker at man skal klare å argumentere selv ovenfor NAV når man skal klage. Vår erfaring er at det ikke alltid er like enkelt.

Det er nemlig ikke snakk om hva som er rimelig eller hva som er rettferdig. Her er det snakk om hva som følger av folketrygdloven. Dette er lovtolkning.

Kan du lovtolkning?

Lovtolkning er et fag. Det er snakk om hvordan lovens ordlyd er å forstå, hvordan rettspraksis er å forstå og om tolkning av forskrifter og rundskriv. De fleste vet ikke engang hvor de skal starte. Hvis du ikke kan såpass bør du neppe være din egen advokat i sak med NAV. De som prøver selv å være advokat får som regel en negativ erfaring. Her snakker vi om hva du skal leve av i årene fremover. Har du krav på uføretrygd eller sykepenger. Hvis du får medhold kan du få en god økonomi resten av livet og hvis svaret er nei så kan det hende at du må få sosialhjelp i lang tid fremover. Så brutalt er det for mange. Det står mye på spill.

Vårt råd er enkelt: Bruk advokat i sak med NAV!

Bruk Osloadvokatene som har en egen gruppe advokater som bistår personer fra hele landet. Ta kontakt med oss idag! Du når oss på telefon  22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden.