Visste du at du kan ha rett på fri rettshjelp NAV?


Det kan hende du har krav på fri rettshjelp når du får advokathjelp i en NAV-sak.

Lov om fri rettshjelp slår fast at man har krav på fri rettshjelp om man fyller vilkårene. Dersom vilkårene er oppfyllt betaler man normalt ingenting for advokathjelpen. I enkelte tilfeller vil man kun måtte betale en egenandel på rundt kr 1000,-. Dette er en gylden mulighet til å få eksperthjelp i din sak!

Har du fått avslag på søknad om uføretrygd? Osloadvokatene hjelper deg!

Osloadvokatene tar for seg rettighetene dine og prosessen videre dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd. Les mer her, og ta gjerne kontakt!

osloadvokatene.no/fremhevet/avslag-uforetrygd/

For å ha rett på fri rettshjelp NAV må man tjene mindre enn kr 246 000 i året. Hvis man er gift eller har samboer kan man tjene inntil kr 369 000 og likevel ha rett på fri rettshjelp, men inntektsgrensen gjelder for både deg og din ektefelle/samboer. Egenandelen ved fri rettshjelp vil være på ca kr 1000,-.

Hvis klagen fører frem betaler du ingenting

Når klagen til NAV fører frem blir vedtaket omgjort. I tillegg følger det av forvaltningsloven § 36 at man skal få dekket alle sine advokatutgifter. Dette vil si at man slipper å betale for advokatbistanden om klagen fører frem. Vi opplever ofte at klagene vi utarbeider fører frem. Det er tydelig at NAV gjør feil fra tid til annen og da er det rimelig at de også dekker advokatutgiftene dine. Dessverre er det ikke mulig å vite på forhånd om klagen vil føre frem eller ikke.

Kontakt oss hvis du trenger advokatbistand eller trenger fri rettshjelp NAV. Våre eksperter har lang erfaring med NAV-saker og kan hjelpe deg å klage på vedtaket. Fyll ut kontaktskjemaet så hører du fra oss! Du kan også sende oss en epost eller ta kontakt på telefon 22 82 84 40. Vi ser frem til å hjelpe deg med din sak!