Hva kan man gjøre når man har fått et tilbakebetalingskrav fra NAV?


Hvis man har mottatt ytelser fra NAV kan man bli møtt med et tilbakebetalingskrav dersom NAV mener ytelsene er blitt gitt på feil grunnlag.

Hva innebærer et tilbakebetalingskrav?

Når NAV mener det har skjedd en feilutbetaling vil de sende et tilbakebetalingskrav til mottakeren av utbetalingen. Tilbakebetalingskrav kan rettes både mot personer som har mottatt utbetalingen i god tro og personer som var klar over at utbetalingen var feil. Og dersom kravet ikke betales kan det tas utlegg.

Dersom man har mottatt utbetaling i god tro er man bare pliktig å tilbakebetale den delen av beløpet som er i behold når man blir klar over feilen. Det må også foretas en vurdering av om beløpet som skal tilbakebetales skal reduseres.

Vant over NAV i sak om feilutbetalt stønad. Vi hjelper deg!

Det er mange som opplever å motta en stønad fra NAV, som de tror de har krav på, for deretter at NAV senere fatter vedtak om tilbakebetaling.

tonsbergadvokatene.no/fagomrader/jobb-helse/nav/stonad

Jeg mener tilbakebetalingskravet er feil

Hvis man er uenig i tilbakebetalingskravet kan det lønne seg å snakke med en av våre advokater. Våre eksperter i trygderett har lang erfaring med saker som omhandler NAV og har flere ganger opplevd at NAV har begått feil. Hvis klagen fører frem er det NAV som skal dekke advokatutgiftene.

Osloadvokatene tar saker om tilbakebetalingskrav fra NAV uansett hvor i landet du bor. Vi innhenter selv dokumentene fra ditt lokale NAV-kontor. Dersom du har mottatt et vedtak med krav om tilbakebetaling og ønsker å klage er det viktig å være klar over klagefristen. Ta derfor kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg med din sak. Er klagefristen utløpt kan vi også søke om oppfrisking.

Du når oss på telefon 22 82 84 40 eller på epost.  Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så tar en av våre eksperter i trygderett kontakt med deg innen kort tid.