Beregning av sykepenger


Sykepenger skal sikre deg inntekt når du syk.  Reglene for beregning av sykepenger avgjør hvor mye du har krav på.

 Pensjonsgivende inntekt

Det er din pensjonsgivende inntekt det siste året som danner grunnlaget for videre beregning av sykepenger.  Hovedregelen er at du har krav på like mye penger selv om du er blitt syk.  Unntaket er personer med inntekter over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, dette beløpet justeres årlig og er i dag satt til kr 92 576,-.  Dette betyr at man i dag maksimalt har krav på kr 555 456,- i sykepenger.

Ved beregning av sykepenger tar man utgangspunkt i siste månedslønn og multipliserer denne med 12.  På denne måten kan man foreta en beregning av sykepenger selv om man ikke har vært i jobb i mer enn en måned.

Sykepenger fra NAV etter at du har vært ute av arbeid

Folketrygdloven oppstiller en rekke krav dersom en person skal ha krav på sykepenger. Tønsbergadvokatene hjelper deg med krav overfor NAV.

tonsbergadvokatene.no/fagomrader/sykepenger

Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Beregning av sykepenger gjøres på en annen måte for frilansere og selvstendig næringsdrivende.  Utgangspunktet for beregning av sykepenger for selvstendig næringsdrivende er den gjennomsnittelige inntekten de siste tre årene. Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet bare krav på 65% av tidligere inntekt.  Men selvstendig næringsdrivende har mulighet til å tegne forsikring gjennom folketrygden og dermed motta opptil 100% av tidligere inntekt.

For frilansere sin del vil det gjerne være en utfordring for beregning av sykepenger at inntekten før sykdommen oppsto var ustabil.  Ved beregning av sykepenger for frilansere vil man også ta utgangspunkt i gjennomsnittsinntekten de siste 3 årene. Utgangspunktet er at også frilansere har krav på å få like mye i sykepenger som man hadde i inntekt. Det er imidlertid viktig å være klar over at man som frilanser ikke vil få sykepenger de første 16 kalenderdagene fra sykdommen oppsto.

Får du for lite sykepenger?

Det kan tenkes av NAV har vurdert din tidligere inntekt til å være lavere enn den faktisk var. Hvis vurderingen er feil kan du ha krav på høyere utbetaling. Våre advokater kan hjelpe deg å klage på vedtak fra NAV. Kontakt Osloadvokatene i dag, vi hjelper deg hvis du mener det er gjort feil ved beregning av sykepenger. Du når oss på epost eller på telefon 22 82 84 40 . Du kan også fylle ut kontaktskjemaet, så tar en av våre advokater kontakt med deg innen kort tid.