Arbeidsavklaringspenger


Arbeidsavklaringspenger er en trygdeytelse som skal sikre inntekt for personer som midlertidig har fått sin arbeidsevne nedsatt med minst 50% pga sykdom/skade.

Søk om gratis advokat

  Arbeidsavklaringspenger


  Arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsavklaringspenger er en trygdeytelse som skal sikre inntekt for personer som midlertidig har fått sin arbeidsevne nedsatt med minst 50% pga sykdom/skade. Formålet er å forsøke å bedre arbeidsevnen slik at man kan forsørge seg selv og slipper å bli uføretrygdet.

  For å få arbeidsavklaringspenger må du gå i behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen eller følge arbeidsrettet tiltak, f.eks. arbeidstrening eller omskolering til annet yrke.

  Har du fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger?

  Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt til personer som i en periode har behov for medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak.

  osloadvokatene.no/privat/personskade/nav/arbeidsavklaringspenger/

  De vanligste grunnene til avslag hos NAV

  Dessverre er det mange som opplever å få avslag på søknad om arbeidsavklaringer og Nav begrunner som oftest avslaget med en av følgende grunner:

  • Arbeidsevnen er ikke nedsatt med 50% (Nav mener du ikke er syk nok)
  • Arbeidsevnen er nedsatt med minst 50%, men Nav mener det skyldes andre forhold enn sykdom/skade
  • Du går ikke til behandling og/eller trenger ikke arbeidsrettet tiltak for å komme ut i jobb
  • Behandling fører ikke til bedring – kun vedlikeholdsbehandling.

  Hva kan en advokat hos Osloadvokatene gjøre med saken din?

  Advokatene hos oss ser ofte at det gjøres feil fra NAV sin side.

  Feilene knytter seg både til uriktig vurdering av medisinske opplysninger, uriktig rettsanvendelse og feil i saksbehandlingen som sådan. I mange saker ser vi for eksempel at Nav overprøver medisinske vurderinger som er gjort av søkers fastlege eller annen behandler. Ufaglærte saksbehandlere gjør egne vurderinger av forhold som åpenbart krever medisinsk kompetanse, hvilket gjerne ender med et uriktig avslag. Videre blir det fattet mange vedtak uten at det er gjort en forsvarlig behandling av saken; Nav sender et raskt avslag, fremfor å følge forvaltningslovens pålegg om å sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes.

  Kompliserte regler

  Folketrygdloven er omfattende og vanskelig. Regelverket er til dels komplisert og i tillegg kommer strenge regler for hvordan saksbehandlingen skal foregå. Av den grunn er det viktig å bruke advokat m/spesialkompetanse på trygderett når du vil klage på et vedtak. Mulighetene for å vinne frem er langt større, og du slipper også belastningen med å følge opp saken selv. Bruk en ekspert på trygderett! Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så vil en våre eksperter i trygderett ta kontakt med deg.

  Kontakt oss

  Flere fagartikler