Er du enslig forsørger kan du ha krav på overgangsstønad


Overgangsstønad kan du få i inntil 3 år hvis du har barn under 8 år og er enslig forsørger.

Overgangsstønad kan gis i en periode for å sikre deg inntekter når du har omsorgen for barn alene. Reglene ble endret litt fra 1. januar 2016. Hovedregelen er fortsatt den samme.

Hvor lenge kan du få overgangsstønad?

Du kan få overgangsstønad i inntil 3 år hvis du har et barn under 8 år.

Vant over NAV i sak om feilutbetalt stønad. Vi hjelper deg!

Det er mange som opplever å motta en stønad fra NAV, som de tror de har krav på, for deretter at NAV senere fatter vedtak om tilbakebetaling.

tonsbergadvokatene.no/fagomrader/jobb-helse/nav/stonad

Hvordan søker du om overgangsstønad?

Du kan søke ved å gå til denne lenken.

Hva gjør jeg hvis jeg får avslag?

Da bør du som hovedregel snakke med en advokat som arbeider med trygderett. Våre advokater er eksperter på trygderett og vi anbefaler deg å ta kontakt med en advokat hos Osloadvokatene. Ta gjerne kontakt direkte med en av våre advokater på epost eller mobiltelefon direkte eller send inn skjemaet på siden. Vi finner da en advokat som kan det du trenger hjelp til og kan hjelpe deg. Vi svarer som regel i løpet av noen timer på hverdager.

Kan jeg få fri rettshjelp ved klage?

Ja, såfremt din inntekt er under kr 246 000,- pr år er det stor mulighet for at du får fri rettshjelp. Også disse reglene kan våre advokater.

Vi ser frem til å kunne hjelpe deg!