Advokat NAV trygderett


Når du søker etter en advokat som kan NAV og trygderett er det viktig at du finner frem til en som bare jobber med dette fagfeltet.

Advokater med lang erfaring med trygderett og med bakgrunn i NAV er ikke lett å finne i Norge. Mange tar noen slike saker av og til, men kjenner ikke til nye avgjørelser og dommer. Det er blitt så komplisert at man trenger å følge med hele tiden for å være ajour.

Vi jobber som advokater med kun fokus på trygderett - Advokat NAV trygderett

Våre advokater innen Advokat NAV trygderett består av en egen gruppe advokater som er mest opptatt av utviklingen innen trygderetten. Vi finner stadig nye avgjørelser i trygderetten og på lovdata. Vi kan hjelpe deg med å klage til overordnet forvaltningorgan eller videre til trygderetten. Noen saker bringes dessuten videre til domstolene.

Hvordan tar våre advokater NAVsaker og trygderettsaker fra hele landet?

Ofte vil det være tilstrekkelig å snakke med en av våre ekspertadvokater innen trygdrett på telefon og deretter vil advokaten innhente dokumentene fra ditt lokale NAV kontor slik at vi får de til gjennomgang her. Regelverket i nav saker og i andre offentlige pensjonskasser er ikke alltid lett tilgjengelig. Har du ikke erfaring fra rettsområdet fra før er det vanskelig å vite hvordan dette skal håndteres.

Har du fått avslag på søknad fra NAV? Osloadvokatene hjelper deg!

NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

osloadvokatene.no/fremhevet/nav-avslag-soknad/

Mange som er ute etter advokat søker etter NAV trygderett

Det kan være vanskelig å finne en Advokat innen fagfeltet NAV og trygderett. Mange lokale advokater i Norge kjenner ikke fagfeltet og man trenger spesialkompetanse som de fleste forretningsadvokater og almenpraktikere ikke har. Lurer du på noe omkring Advokat NAV trygderett, så ta kontakt med Osloadvokatene. Du kan kontakte oss på telefon  22 82 84 40 eller send oss en epost.