Vi er din NAV advokat Tromsø!


Osloadvokatene hjelper deg med din NAV-sak i Tromsø. Våre eksperter i trygderett har lang erfaring med å føre saker mot NAV og tar saker i hele landet. Det lønner seg å få hjelp av en advokat hvis man ønsker å klage på NAV-vedtak.

Viktige trygdeytelser

Når man har behov for en ytelse fra NAV er det svært viktig at man får det man har krav på. Trygd skal sikre økonomisk trygghet når livet er vanskelig. Men regelverket er komplisert og mange opplever at man får lite hjelp og veiledning i møte med NAV. Det lønner seg derfor å rådføre seg med en ekspert. Våre advokater er spesialister på NAV-saker og vil hjelpe deg å utforme en ny søknad eller en klage, dette øker sjansen for at du får de ytelsene du har krav på.

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/sak/uforetrygden-innvilget-klage/

Hva koster det å klage?

Du kan ha rett på fri rettshjelp som kan dekke utgiftene til NAV advokat Tromsø. Hvis din årslønn er under kr 246 000,- kan du ha rett på fri rettshjelp. Dersom du er gift eller har samboer kan du ha rett på fri rettshjelp hvis dere tjener mindre enn kr 369 000,-.

Hvis klagen fører frem betyr det at NAV har gjort en feil, dette medfører at det er NAV som skal dekke advokatutgiftene. Våre advokater opplever stadig at NAV har gjør feil som fører til at vedtak blir omgjort ved klage. Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg med din sak i Tromsø. Du kan sende oss en epost eller ringe oss på 22 82 84 40, eller du kan fylle ut kontaktskjemaet på siden, så vil en advokat fra Osloadvokatene ta kontakt med deg.