Ikke nedsatt inntektsevne og behov for advokat


Ikke nedsatt inntektsevne kan være en årsak til at man får avslag på søknad om uføretrygd.

For å oppfylle kravet om nedsatt inntektsevne må nedsettelsen være

  • varig nedsatt
  • nedsatt med minst halvparten

Varighetskravet

For å oppfylle varighetskravet kreves det ikke at nedsettelsen må være livsvarig.  Vurderingen er skjønnsmessig, men det antas at en varighet på rundt 7 år vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.

Minst halvparten

Når man vurderer om inntektsevnen er nedsatt tar man utgangspunkt i inntekten man hadde før sykdommen eller skaden oppsto.  Denne sammenlignes med nåværende inntektsevne. Man vurderer alle muligheter til å skaffe seg inntekt, dermed vil også annet arbeid enn man har hatt tidligere kunne være relevant.

Dersom man mottar arbeidsavklaringspenger når man søker om uføretrygd er det tilstrekkelig at inntektsevnen er nedsatt med 40%. Årsaken er at arbeidsavklaringspenger skalø bedre inntektsevnen til personer som er rammet av skade eller sykdom, for personer som har bedret sin inntektsevne ville det virke urimelig om de derfor skulle miste retten til uføretrygd.

Har du fått avslag på søknad om uføretrygd? Osloadvokatene hjelper deg!

Osloadvokatene tar for seg rettighetene dine og prosessen videre dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd. Les mer her, og ta gjerne kontakt!

osloadvokatene.no/fremhevet/avslag-uforetrygd/

Hva gjør jeg hvis jeg har fått avslag på søknad om uføretrygd?

Hvis du har fått avslag på søknad om uføretrygd, og dette skyldes ikke nedsatt inntektsevne kan det lønne seg å be en advokat se nærmere på saken. Det er mulig å klage på vedtaket, og våre advokater har lang erfaring med saker om uføretrygd, de kan hjelpe deg å få et avslag omgjort.

Jeg bor ikke i Oslo

Vi hjelper deg med din sak, uansett hvor i landet du bor. Har du fått avslag på grunn av ikke nedsatt inntektsevne vil vi selv innhente dokumenter fra ditt lokale NAV-kontor. Fyll ut kontaktskjemaet på siden, og vil du bli kontaktet av en av våre eksperter i trygderett. I hverdagene vil vi vanligvis svare deg i løpet av noen timer. Du kan også sende oss en epost eller ringe oss på telefon 22 82 84 40.