Osloadvokatene hjelper deg med din NAV-sak!


Osloadvokatene har lang erfaring med saker om trygdeytelser fra NAV. Ofte opplever vi at NAV har gjort feil, det vil derfor gjerne lønne seg å klage på et vedtak man er uenig i.

Viktig at avgjørelsen blir riktig

Når du har behov for ytelser fra NAV er det viktig at de behandler saken din riktig slik at du får det du har krav på. Men ettersom NAV behandler et stort antall saker hver dag er det uunngåelig at det gjøres feil. Slike feil kan gi store utslag og være av svært stor betydning for deg og din familie. Våre advokater kan hjelpe deg å utforme en søknad om ytelse fra NAV eller hjelpe deg å klage på et vedtak du er uenig i.  Ved å benytte en av våre NAV advokat Oslo øker mulighetene for å få innvilget ytelse.

NAVs overprøving av legens vurdering kan være en saksbehandlingsfeil

Opplever du at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Saksbehandlingsfeil?

osloadvokatene.no/privat/personskade/nav/saksbehandlingsfeil-nav/

Kan jeg få fri rettshjelp?

Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp betaler du kun en egenandel. Og dersom klagesaken fører frem er det NAV som dekker dine advokatutgifter. Vi hjelper deg gjerne med din sak! Ta kontakt med oss på epost eller telefon til 22 82 84 40, du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden så hører du fra oss!