Gratis advokathjelp overfor NAV.


Det følger direkte av lov om fri rettshjelp at man har rett til fri rettshjelp hvis man klager på et avslag fra NAV såfremt vilkårene ellers er oppfylt.

Fri rettshjelp og gratis advokat

Fri rettshjelp betyr som regel at man ikke trenger å betale for advokatbistanden. Det kan likevel være at man må betale en liten egenandel. Det er likevel mye rimeligere enn det det vanligvis koster hos en advokat.

Kostnadsfri advokathjelp - gratis advokathjelp NAV

For å få fri rettshjelp til å klage på et vedtak etter folketrygdloven må man ikke ha en inntekt over kr 246 000 eller kr 369 000 hvis man er gift/samboer. Den siste grensen gjelder for både deg og din ektefelle/samboer. Det vil i tillegg påløpe en egenandel som ligger omkring kr 1 000,-. Det er dermed ikke helt gratis den advokathjelpen man får i sak ovenfor nav.

Det kan være helt gratis - uten egenandel

Hvis klagen fører frem og det gjør den ganske ofte så følger det av forvaltningsloven § 36 at man har krav på å få dekket alle sine advokatutgifter av NAV. Dette er ganske praktisk og NAV dekker ganske store utgifter til advokater hvert år etter disse reglene. Det er sannsynligvis ikke mulig å ikke gjøre feil i endel saker og da er dette en rettferdig regel. Da blir bistanden helt gratis for deg som klager på et vedtak. Ulempen er at dette er noe man ikke alltid vet på forhånd.

Ønsker du bistand eller gratis advokathjelp NAV kan du kontakte Osloadvokatene.

Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

De samme reglene gjelder ovenfor trygderetten som ovenfor domstolene.

Reglene som gjelder fri rettshjelp og gratis advokathjelp ovenfor nav gjelder tilsvarende ovenfor trygderetten og ovenfor domstolene. Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Fyller du ut kontaktskjemaet på siden vil du høre fra en av våre eksperter i trygderett innen kort tid.