Trenger du en advokat mot NAV?


Trenger du en advokat mot NAV? Vi kan gjerne være din advokat mot NAV. Vi tar saker mot NAV fra hele Norge og kan være din advokat uansett hvor du bor.

Trenger du en advokat mot nav?

Det er gjerne når man får et avslag fra NAV at man fortstår at man trenger en advokat som virkelig er spesialist på folketrygdloven. Da har man gjerne også kort tid på seg fordi det løper en klagefrist som man må overholde.

Når du trenger advokat mot NAV bør du bruke et stort advokatfirma som Osloadvokatene fordi det her er en egen NAV gruppe som består av advokater som bare jobber med Navsaker. Da blir man god på det. 

Arbeidsulykke? Her finner du tips på hvordan du går frem - Vi hjelper deg!

Alle arbeidstakere er dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring. For å nå frem til både erstatning og særregler for en arbeidsulykke må du ofte ha hjelp.

osloadvokatene.no/privat/arbeidsulykke/

Det er klart du kan finne mange advokater i Norge som tar Navsaker innimellom straffesaker og barnefordelingssaker, og mange av disse advokatene er dyktige. Imidlertid blir det vanskelig å holde seg like oppdatert som en advokat som bare jobber med dette.

Det er ditt valg og det er et viktig valg.

Kontakter du oss er saken i trygge hender!