Dagpenger og klage på vedtak om dagpenger


Når en er arbeidsledig, kan en søke om å få dagpenger fra Folketrygden. Ytelsen er ment å dekke inntektstapet i en midlertidig periode til en finner seg nytt arbeid.

Søk om gratis advokat

  Dagpenger


  Når en er arbeidsledig, kan en søke om å få dagpenger fra Folketrygden. Ytelsen er ment å dekke inntektstapet i en midlertidig periode til en finner seg nytt arbeid.

  Aktiv Arbeidssøkende

  En må være registrert som aktiv arbeidssøkende. NAV stiller krav om at en må være villig til å ta arbeid hvor som helst i landet, uavhengig av om det er på heltid eller deltid eller i et annet yrke enn det en tidligere har hatt. Det kan gjøres unntak fra kravet til mobilitet hvis en har omsorg for små barn eller det er andre særlige grunner.

  Karantenetid

  Når man sier opp jobben, gjelder en karantenetid på atten uker før en kan motta dagpenger. Det gjelder også karantenetid dersom NAV vurderer at du hadde skyld i at du mistet jobben. NAV innhenter opplysninger fra arbeidsgiver og stønadsmottaker, og foretar en skjønnsmessig vurdering av om oppsigelsen var innenfor det søkeren selv kunne kontrollere.

  Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler NAV og avslag på trygd

  Har du fått avslag på stønader og trygd fra NAV? Har NAV overprøvet legens vurdering? NAV gjør mange feil og det kan bety mye for deg.

  osloadvokatene.no/erstatning/nav/

  Sluttavtale

  Ved avtale om sluttkompensasjon utsettes retten til dagpenger. En oppreisning for tort og svie påvirker derimot ikke retten til dagpenger. Det gjelder egne regler for dagpenger under permittering.

  Arbeidstillatelse i Norge

  For å motta dagpenger må en ha arbeidstillatelse til å jobbe i Norge.

  Klage ved advokat

  Har du fått et vedtak i saken og ønsker en vurdering av om dette vil føre frem kan du kontakte oss i kontaktfeltet her. Vi tar saker fra hele Norge og man trenger ikke ha et møte hos advokaten. Vi innhenter dokumentene fra NAV direkte og tar samtalene med deg over telefon. Vi har faste prosedyrer på dette og lang erfaring. Saken din er i trygge hender hos oss.

  Kontakt oss