Trygdeadvokat - hva er det?


En trygdeadvokat er en advokat som er spesialist på tolkning og forståelsen av folketrygdloven. En trygdeadvokat må kjenne til alle lovbestemmelsene og de viktigste forskriftene og rundskrivene.

Er trygdeadvokat en offesiell tittel innen advokatyrket?

Nei, det er ikke så vanlig at man bruker denne betegnelsen. Det henger sammen med at tittelen advokat er beskyttet og det er ofte tilstrekkelig. Imidlertid brukes gjerne begrepet trygdeadvokat i folkelig sammenheng om en advokat som hovedsaklig jobber med trygdesaker.

Hva gjør en trygdeadvokat?

En trygdeadvokat bistår personer som har fått avslag fra Nav i saker etter folketrygdloven. Det kan være viktige avgjørelser for den det gjelder. Dette er snakk om penger til livsopphold og er derfor avgjørende for fremtiden til den det gjelder. Hva gjør du hvis Nav nekter deg uførepensjon etter en sykdom? Hva skal du leve av resten av livet ditt? Har du noe å leve av eller må du på sosialen?

Tilbakebetalingskrav fra NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

NAV fremsetter flere tilbakebetalingskrav enn tidligere, men samtidig fører stadig flere klager frem. Har du fått et tilbakebetalingskrav - kontakt oss!

osloadvokatene.no/fremhevet/tilbakebetalingskrav-nav/

Det er ganske dramatiske spørsmål en trygdeadvokat kan hjelpe deg med.

Vi har flere trygdeadvokater hos Osloadvokatene. Vi har en egen gruppe av advokater som jobber mye med trygdesaker og derfor kan kalle seg trygdeadvokater. Osloadvokatene kan innhente dokumenter fra NAV i hele Norge. Det tar normalt bare noen dager å få det i posten uansett hvor i Norge du bor.Ta kontakt med oss! Du når oss på telefon 22 82 84 40 eller epost.