Trenger du en advokat som er spesialist i trygderett?


Trenger du en advokat som er spesialist i trygderett? Osloadvokatene har mange advokater som er spesialister i trygderett.

Trygderett

Trygderett er et fag innen jussen. Advokater som jobber mest med trygderett kalles gjerne for trygderettsadvokat eller trygderettsadvokater. Trygderett handler om de reglene vi finner i folketrygdloven. Dette er rettigheter som de som bor i Norge har fordi de bor i Norge eller fordi de har innbetalt penger til folketrygden i sitt yrkesaktive liv. Folketrygden er på mange måter som en forsikring. Vi betaler hvert eneste år inn mye penger via skatten. Når noe skjer med oss får vi utbetalt vår forsikring som uføretrygd eller andre ytelser.

Trygd - Advokat.no

Folketrygdloven regulerer trygdeytelsene. Det er ofte et komplisert regelverk som regulerer ytelsene, og det er vanskelig å ta stilling til dette på egen hånd uten advokat. Våre advokater kan hjelpe deg med å søke om ytelser og å klage på NAV sine vedtak slik at du får den ytelse du...Les videre →

advokat.no/kompetanseomraader/erstatning-personskader/trygd/

Fri rettshjelp

I og med at dette er såpass viktige ytelser blir også reglene om fri rettshjelp viktige. Dette er for å sikre at du faktisk får de ytelsene du har krav på når du har innbetalt så mye som du har gjort. Blir man uført i starten av sitt yrkesliv kan det hende at man ikke har rukket å innbetale stort. Da kommer forsikringsdelen inn. Vi er sikret penger.

Advokat i trygderett

Hvordan finner jeg den beste advokaten i trygderett? Det er ikke så lett å svare på det. I utgangspunktet finnes det i Norge mange dyktige advokater. Likevel vil nok de som jobber bare med trygderett bli dyktigere enn de som tar slike saker av og til. Det er det samme som i alle andre bransjer. En snekker som av og til bygger et hus er nødvendigvis mer rusten enn en som gjør dette hele tiden. Det er ikke noe anderledes for advokater.

Våre spesialister i trygdesaker hjelper deg

Få hjelp av en av våre spesialister i trygderett, de kjenner regelverket godt og vet hvordan du bør gå frem for å vinne frem med ditt krav. Kontakt oss idag på telefon  22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan gjerne fylle ut kontaktskjemaet, så vil en av advokatene i trygderett kontakte deg for å se på din NAV-sak.