For å ha rett på uføretrygd må et årsakskrav være oppfyllt


En mulig begrunnelse for avslag på søknad om uføretrygd er at årsakskravet ikke er oppfyllt. Hvilke forhold er av betydning når årsakskravet skal vurderes?

Folktetrygdloven § 12-6 sier at den medisinske lidelsen må ha ført til funksjonsnedsettelse på en slik måte at den anses å utgjøre hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen. Det er dermed snakk om et dobbelt årsakskrav.

  1. Den medisinske lidelsen må ha medført varig funksjonsnedsettelse
  2. Funksjonsnedsettelsen må være hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen

Hva koster advokat i trygdesak? Har jeg krav på fri rettshjelp?

Dersom du har fått avslag på trygdesak fra NAV kan du ha rett til på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat.

osloadvokatene.no/privat/personskade/trygdesak/

Den første delen av årsakskravet dreier seg om det man vanligvis tenker på når man hører ordet årsak. Dagens tilstand må kunne føres tilbake til sykdommen eller skaden. Det må altså være en sammenheng mellom lidelsen og den nedsatte inntektsevnen.

Men hva vil det si at noe utgjør hovedårsaken?

Hovedårsaken

For at årsakskravet skal være oppfyllt må sykdommen eller skaden være hovedårsaken til at inntektsevnen er nedsatt. I enkelte tilfeller vil flere forhold virke sammen for å nedsette inntektsevnen.  I tillegg til sykdommen eller skaden finnes kanskje sosiale problemer eller språkvansker som også bidrar til å redusere inntektsevnen.  Dersom andre årsaker enn den medisinske regnes for å utgjøre mer enn 50% av årsaken til den nedsatte inntektsevnen vil ikke årsakskravet være oppfyllt. Vurderingen av hva om årsakskravet er oppfyllt er ofte vanskelig ettersom flere faktorer spiller inn. Den medisinske lidelsen må altså utgjøre mer enn 50% av årsaken til den nedsatte inntektsevnen for at årsakskravet skal være oppfyllt.

Årsakskravet ikke oppfyllt?

Hvis du får beskjed om at årsakskravet ikke er oppfyllt kan det være lurt å ta kontakt med en av våre advokater. Våre eksperter på trygderett kan hjelpe deg å klage på vedtaket. Det er viktig å være rask fordi det løper klagefrister på slike vedtak. Vi kan også søke om oppfriskning for fristoverskridelse for deg om fristen har gått ut. Fyll ut kontaktskjemaet på siden, og du hører fra oss i løpet av kort tid. Du kan også kontakte oss på epost eller telefon til 22 82 84 40. Vi tar saker i hele landet!