Er du ute etter advokathjelp overfor Nav?


Nav treffer mange tusen vedtak hver dag i Norge. Det hender noen er feil. Mange er derfor ute etter advokathjelp ovenfor NAV.

Hva slags advokathjelp kan man få?

Det finnes mange ulike former for advokathjelp, men den vanligste i dag er å kontakte et større advokatfirma som har spesialisert seg på saker ovenfor Nav. Der finner man advokathjelp som man kan trenge. Nav treffer mange tusen vedtak hvert år. Det sier seg selv at endel av disse lider av saksbehandlingsfeil eller har kommet til feil resultat.

Da er det viktig å sikre seg skikkelig advokathjelp ovenfor NAV.

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/sak/uforetrygden-innvilget-klage/

Det behøver ikke å være dyrt med skikkelig advokathjelp. Man kan få fri rettshjelp om man har en lav inntekt. Selv om man ikke tjener så lite at man har rett til fri rettshjelp kan man få rimelig advokathjelp hos Osloadvokatene fordi de jobber så mye med dette at de er ganske effektive. Det blir gjerne slik når man jober med et område hele tiden.

Etter forvaltningsloven § 36 kan man uansett få tilbake eventuelt utlegg hvis klagen fører frem. Det er ganske praktisk fordi våre advokater vinner mange av sine saker.