Få advokathjelp i din NAV-sak!


NAV advokathjelp øker sjansen for å få innvilget søknad eller få omgjort et vedtak.

Advokatene våre er eksperter i trygderett

Når man skal søke om ytelser fra NAV må man forholde seg til et komplisert regelverk, dette kan være vanskelig å sette seg inn i. Det samme vil være tilfellet om man er misfornøyd med et vedtak NAV har fattet. At vedtaket i din sak blir riktig vil ofte være av svært stor betydning for deg og din økonomiske trygghet. Spør oss derfor om NAV advokathjelp i dag!

Det lønner seg å benytte en advokat som er ekspert på trygderett. Med NAV advokathjelp øker man sjansen for at klagen fører frem. Våre advokater har lang erfaring med å yte NAV advokathjelp og opplever ofte at NAV gjør feil. Osloadvokatene vet hvordan man bør gå frem når man argumenterer ovenfor NAV.

Arbeidsulykke? Her finner du tips på hvordan du går frem - Vi hjelper deg!

Alle arbeidstakere er dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring. For å nå frem til både erstatning og særregler for en arbeidsulykke må du ofte ha hjelp.

osloadvokatene.no/privat/arbeidsulykke/

Hva koster NAV advokathjelp?

  1. Utarbeide klage over avslag i NAV  - Fri rettshjelp (liten egenandel)*
  2. Utarbeide klage over avslag i NAV - Fast pris kr.  10 000,- eks mva. hvis du ikke har fri rettshjelp.*
  3. Hjelp til å skrive en ny søknad til NAV - Fast pris kr 10 000,- eks mva.

Kontakt oss i dag for å få hjelp med din NAV-sak! Husk at det som regel er en klagefrist som må overholdes. Ta raskt kontakt med Osloadvokatene om du har fått et avslag. Vi tar saker i hele landet!

*Blir klagen innvilget vil vi fremme hele vårt ordinære salærkrav i saken ovenfor Nav uavhengig av fastprisen ovenfor. Dette er en såkalt avtale med suksesshonorar.