Ikke gjennomført tiltak


For å ha rett på uføretrygd må man gjennomføre tiltak som tar sikte på å bedre inntektsevnen. Ikke gjennomført tiltak kan være årsak til at man får avslag på søknad om uføretrygd.

Hvilke typer tiltak som vil være aktuelle vil variere fra sak til sak. Dette må vurderes ut fra blant annet alder og sykdomsbilde. Målet med denne regelen er å få flest mulig ut i arbeid. Derfor er det bare et krav om at man skal gjennomføre tiltak som er hensiktsmessige. Hovedregelen er at man bare har rett på uføretrygd dersom tiltakene er gjennomført og de ikke har ført til en bedring av inntektsevnen. Bare i tilfeller hvor åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke erhensiktsmessige kan uføretrygd innvilges ved ikke gjennomført tiltak.

Hva koster advokat i trygdesak? Har jeg krav på fri rettshjelp?

Dersom du har fått avslag på trygdesak fra NAV kan du ha rett til på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat.

osloadvokatene.no/privat/personskade/trygdesak/

Tidligere ble kravet om gjennomføring av tiltak kalt attføring, og kravene om gjennomføring var mindre strenge. Selv om tiltak er blitt gjennomført tidligere betyr ikke nødvendigvis dette at man kan unnlate å gjennomføre nye tiltak. En type arbeidsrettet tiltak man kan være pliktig å gjennomføre er flytting til et annet sted i landet.

Avslag på uføretrygd

Dersom begrunnelsen for et avslag på uføretrygd er "ikke gjennomført tiltak" kan Osloadvokatene hjelpe deg med å klage. Våre advokater er spesialister på trygdesaker og har erfart at NAV gjør feil i sine vurderinger. Ved å klage på et vedtak man er uenig i kan man få vedtaket omgjort. Dersom klagen fører frem er det NAV som skal dekke dine advokatutgifter.

Fyll ut kontaktskjemaet på siden, så vil en av våre eksperter på uføretrygd kontakte deg deg for en uforpliktende samtale. Du hører som regel fra oss innen noen timer på hverdager. Du kan også nå oss på telefon 22 82 84 40 eller på epost. Vi tar saker i hele landet!