Medlemskap til trygden - et vilkår for rett til uføretrygd


Det er ofte et krav for å motta ytelser fra NAV at man har medlemskap til trygden, dette kravet gjelder også for å motta uføretrygd. For å kunne motta uføretrygd er hovedregelen at man må ha hatt medlemskap til trygden i minst 3 år før man ble ufør. I utgangspunktet har alle som bor i Norge medlemskap til trygden.

Hvordan blir man medlem av trygden?

Å tegne medlemskap til trygden er som regel ikke noe man behøver å tenke på, medlemskap til trygden tegnes automatisk dersom man oppfyller vilkårene.

Regelen om at man må ha hatt medlemskap til trygden i minst tre år før man ble ufør gjelder ikke for personer som ble uføre før fyllte 26 år. Les mer om hvilke regler som gjelder dersom du er ung ufør her.

For personer som har oppholdt seg i utlandet i en periode før uførheten oppsto kan kravet om 3 års forutgående medlemskap til trygden i enkelte tilfeller gjøre at man ikke har krav på uføretrygd.  Men for personer som har oppholdt seg i utlandet i mindre enn 5 år, til sammen, etter man fylte 16 år vil ikke regelen om forutgående medlemskap til trygden gjelde.

NAV avslo søknad om uføretrygd for tidlig. Osloadvokatene hjelper deg!

Han søkte om uføretrygd, men fikk avslag selv om NAV ikke hadde innhentet nødvendige dokumenter. Måtte erkjenne saksbehandlingsfeil og gjøre om avslaget!

osloadvokatene.no/privat/personskade/nav-uforetrygd/

Fortsatt medlemskap

Har man fått innvilget uføretrygd er det et vilkår for å kunne fortsette å motta uføretrygd at man fortsetter å ha medlemskap til trygden. I utgangspunktet betyr dette at man fortsatt må være bosatt i Norge for å kunne fortsette å motta uføretrygd. EØS-avtalen gjør imidlertid at personer bosatt i EØS-området kan få utbetalt uføretrygd selv om man ikke er bosatt i Norge. EØS-området omfatter EU-landene i tillegg til Norge, Island og Lichtenstein.

Personer som har bodd i Norge i mer enn 20 år kan få utbetalt uføretrygd også til land som ligger utenfor EØS-området.

Avslag på søknad

Opplever du å få avslag i søknad om uføretrygd eller at uføretrygden blir stanset kan du klage på vedtaket. Ved å få hjelp av en advokat som er spesialist på trygderett øker sannsynligheten for å vinne frem med klagen. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med din trygdesak. Vi tar saken din uansett hvor i landet du måtte befinne deg. Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.