Hva er viktig når man fyller ut meldekort?


Mange opplever at NAV hevder at de har gitt uriktige opplysninger på meldekortet. Dette kan medføre krav om tilbakebetaling. Det er derfor viktig at man sørger for at opplysningene på meldekortet er riktige.

Feil opplysninger kan føre til stans av dagpenger. Hvis NAV mener det har skjedd feilutbetaling, kan en få krav om å betale tilbake. I spørsmålet om stønadsmottakeren har vært uaktsom, har det blant annet betydning hvordan hun forsto kravene til utfylling av meldekortene.

Hva koster advokat i trygdesak? Har jeg krav på fri rettshjelp?

Dersom du har fått avslag på trygdesak fra NAV kan du ha rett til på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat.

osloadvokatene.no/privat/personskade/trygdesak/

Når en mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger skal en levere meldekort hver fjortende dag. Meldekortene er en form for egenerklæring, hvor søkeren gir opplysninger om hvor vidt man har vært aktiv arbeidssøker i perioden. Det skal blant annet gis opplysninger om hvor mye en har jobbet, hva man har hatt i inntekt i perioden og om man har reist til utlandet.  Unnlater man å sende inn meldekortet kan retten til dagpenger falle bort.

Hvordan skal meldekortet fylles ut?

I mange tilfeller kan det oppstå tvil om hvordan meldekortet skal fylles ut. For medlem som har uregelmessig arbeidstid i meldeperioden, men regelmessig arbeidstid i en periode som er lengre enn en meldeperiode, beregnes dagpengene etter reduksjonen i arbeidstid i denne perioden. I en nyere Trygderettsavgjørelse måtte en mann betale dagpenger han hadde fått fordi han ikke hadde ført opp dager han hadde avspasert.

Stans i dagpenger på grunn av feil med meldekort?

Er du uenig i et vedtak om stans i dagpenger kan vi hjelpe deg å klage. Kontakt oss på epost eller ring oss på 22 82 84 40. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra oss i løpet av kort tid.