Uføretidspunkt - Fra hvilket tidspunkt regnes man som ufør?


Uføretidspunktet vil være av betydning i flere tilfeller, og noen ganger kan tidsspunktet som legges til grunn være avgjørende for om man har krav på uføretrygd eller ikke.

Utgangspunktet er at uføretidspunktet regnes fra det tidspunktet inntektsevnen ble varig nedsatt med minst 50%. Ofte vil det være uproblematisk å fastslå dette tidspunktet.  Ved for eksempel en trafikkulykke vil det være enkelt å slå fast uføretidspunktet. Men hvis man har vært sykemeldt lenge kan det ofte fremstå som uklart når man ble ufør i lovens forstand. Kanskje har sykdommen gradvis blitt verre, og da man ble sykemeldt trodde man kanskje at lidelsen skulle gå over etter kort tid. Hovedregelen er at uføretidspunktet regnes fra datoen man ble sykemeldt. Dette gjelder selv om det ikke var klart at lidelsen skulle bli varig på tidspunktet for sykemeldingen.

Hvis en allerede redusert inntektsevne skulle bli nedsatt ytterligere kan uføretidspunktet endres dersom dette er fordelaktig for den som søker uføretrygd. Hvis endring av uføretidspunkt ikke gir høyere utbetaling av uføretrygd vil ikke uføretidspunktet endres.

Har du fått avslag på søknad fra NAV? Osloadvokatene hjelper deg!

NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

osloadvokatene.no/fremhevet/nav-avslag-soknad/

Jeg mener NAV har lagt til grunn feil uføretidspunkt

Når uføretidspunkt er avgjørende for om man har krav på en ytelse er det viktig at riktig tidspunkt legges til grunn. Uføretrygd er ofte en ytelse man har behov for over en lengre periode, at riktig uføretidspunkt blir lagt til grunn kan være av betydning for hvor mye man kan få i trygd. Er du uenig i et vedtak kan våre advokater hjelpe deg med å klage.

Vi hjelper deg med din sak uansett hvor i landet du befinner deg! Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra en av våre trygderettsadvokater innen kort tid.