Osloadvokatene tar din NAV sak i Trondheim


Når man er i en vanskelig situasjon er det viktig at man får de ytelsene man har krav på. Advokathjelp i trygdesaker kan hjelpe deg å vinne frem i en sak mot NAV.

Kompliserte regler - viktige ytelser

NAV er til for å sikre din økonomiske situasjon når du blir syk eller får vansker med å forsørge deg og din familie. Mange opplever sitt første møte med NAV som et ublidt møte med byråkratiet. Det kompliserte regelverket kan være vanskelig å finne frem i og det er ikke lett å skaffe seg oversikt over hvilke rettigheter man faktisk har. De fleste som prøver å være egen advokat i møte med NAV får en negativ opplevelse.

Våre advokater er eksperter i trygderett og kan hjelpe deg å finne frem i reglene som er av betydning for din sak. Om du trenger NAV advokat Trondheim bør du kontakte oss for å få bistand fra en av våre spesialister i NAV-saker. Vi tar saker i hele landet og innhenter selv dokumenter fra ditt lokale NAV-kontor.

Har du fått avslag på søknad fra NAV? Osloadvokatene hjelper deg!

NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

osloadvokatene.no/fremhevet/nav-avslag-soknad/

Du kan ha krav på fri rettshjelp

I mange NAV-saker vil det være mulig å oppfylle vilkårene for fri rettshjelp. Hvis man har rett på fri rettshjelp betaler man kun en egenandel på rundt kr 1000,-. Og dersom klagesaken fører frem vil NAV dekke alle advokatutgiftene.

Selv om man ikke har krav på fri rettshjelp kan bistand fra en advokat være en god investering. Det er tross alt tale om vedtak som har innvirkning på hvilke muligheter man har videre i livet.

Trygdesaker er som sagt saker av stor økonomisk betydning, som kan påvirke livet i mange år fremover. En av våre NAV advokat Trondheim kan hjelpe deg med din sak! Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden så hører du fra oss innen kort tid. Det gjelder klagefrister når man skal klage til NAV, hvis man vil klage på et vedtak bør man ikke kaste bort tiden.

Vi hjelper deg med din NAV-sak i Trondheim!