Hvilke rettigheter har man som ung ufør?


Er man ung ufør har man krav på høyere minstesatser når uføretrygden skal beregnes.

Legger grunnlaget for resten av livet

Hvis man blir ufør i ung alder er sjansen mindre for at man har tjent godt i tiden før uførheten oppsto. Som ung ufør er det dermed større sjanse for at man ikke har krav på mer enn minimumssatsene. Dette er bakgrunnen for at det gjelder egne regler for de som opplever å bli uføre på grunn av alvorig skade eller sykdom før fylte 26 år. Er du ung ufør vil minimumssatsene være høyere. For å oppfylle kravene i loven er det viktig at sykdommen eller skaden er klart dokumentert og dokumentasjonen må foreligge før fylte 26 år. Det er også avgjørende at kravet blir fremsatt før man har fylt 36 år.

Unge uføre nektes lovens "Ung uføre-fordeler" - Vi hjelper deg!

Vi erfarer stadig at unge personer innvilges uføretrygd, samtidig som de nektes uføretrygd beregnet etter fordelsreglene for unge uføre.

osloadvokatene.no/privat/personskade/yrkesskade/unge-ufore/

Er man ung ufør vil det også gjelde andre regler for medlemskap til trygden. Blir man ufør før man fyller 26 år vil ikke kravet om forutgående medlemskap gjelde.

Det hjelper å klage på vedtak

Ved å klage på et vedtak fra NAV kan man få rettighetene man har krav på som ung ufør. I 2016 vant Advokat Thomas Larsen en sak i Trygderetten, NAV mente hans klient ikke kunne regnes som ung ufør. Men Trygderetten var enig med Advokat Larsen, og hans klient fikk fulle rettigheter som ung ufør. Du kan lese mer om saken i denne artikkelen.

Trenger du hjelp med en lignende sak? Advokat Thomas Larsen hjelper deg slik at du får de ytelsene du har krav på. Du når han på telefon 45694228 eller på epost thomas.larsen@advokat.no