Ikke gjennomført behandling som begrunnelse på avslag på uføretrygd


Ikke gjennomført behandling kan føre til avslag i søknad om uføretrygd. Hvilken behandling må man gjennomføre for å kunne få uføretrygd?

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/sak/uforetrygden-innvilget-klage/

For å ha krav på uføretrygd må man i utgangspunktet ha gjennomført behandling med sikte på å bedre inntektsevnen eller arbeidsevnen. Et avslag på søknad om uføretrygd vil gjerne være begrunnet i ikke gjennomført behandling.

Hensiktsmessig behandling

Det er gjennomføring av hensiktsmessig behandling loven oppstiller som vilkår for å motta uføretrygd. Hva som regnes som hensiktsmessig vil være avhengig av ulike faktorer og etterhvert som legevitenskapen utvikler seg vil behandlingsmetoder kunne gå fra å regnes som hensiktsmessige til å bli ansett som uhensiktsmessige, og motsatt. For å avgjøre om behandlingen er hensiktsmessig vil det blant annet være nyttig å se på

  • hva slags skade eller sykdom det dreier seg om
  • alder
  • evner
  • fare for bivirkninger
  • utdanning
  • sykdomsbilde

I enkelte tilfeller kan man ha rett på uføretrygd uten å ha gjennomført hensiktsmessig behandling. De samme momentene vil være av betydning her. Vurderingen av hvilke tiltak man må gjennomføre for å oppfylle kravene for uføretrygd må gjøres fra tilfelle til tilfelle.  Dette har bakgrunn i at alle mennesker, og sykdomsbilder er forskjellige.

Jeg har gjennomført behandling men får avslag på uføretrygd

Hvis du opplever avslag på uføretrygd på grunn av ikke gjennomført behandling kan det være lurt å rådføre seg med en ekspert på trygderett. Våre advokater har lang erfaring med saker om uføretrygd og kan hjelpe deg å klage. NAV kan nemlig ha vurdert saken din feil. Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på denne siden, så hører du fra oss!