Ikke aktiv behandling (Aap)


Folketrygdloven § 11-6 b) stiller krav om at man deltar på et arbeidsrettet tiltak for å få arbeidsavklaringspenger. Spørsmålet er hva som egentlig ligger ikke uttrykket ikke aktiv behandling.

Det er et vilkår for å få rett til arbeidsavklaringpenger (Aap) at man tar imot den bistanden NAV gir for å sette deg i stand til å kunne skaffe deg eller beholde et arbeid som du kan utføre.

Ikke aktiv behandling

Ofte begrunnes derfor et avslag fra Nav med "ikke aktiv behandling". Det betyr at Nav mener at du ikke har deltatt aktivt i din egen behandling slik at du kan bli i stand til å få deg jobb eller beholde en jobb.

Slet med leddsykdom - fikk avslag på arbeidsavklaringspenger

Advokat Torgersen i Osloadvokatene tok saken, og mannen fikk medhold i kravet om arbeidsavklaringspenger i Trygderetten. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/sak/arbeidsavklaringspenger-avslag/

Nav lovens § 14a

Alle som tar kontakt med et NAV kontor og som ønsker seg et arbeid har en lovfestet rett til å få en vurdering av sitt bistandsbehov. Har du rett til bistand skal du også få være med på å lage en plan til å komme tilbake i arbeid. Denne planen kalles for en aktivitetsplan.

Det er ikke NAV alene som skal lage denne planen. Denne planen skal lages sammen med deg. Her skal dere sammen finnen frem til aktiviteter som er nødvendige og hensiktsmessige for at du skal komme i arbeid.

Hvor aktiv skal du være?

Det kommer an på hvor skadet eller syk du er. Det må imidlertid være noe du kan gjøre slik at du øker sjansen til å komme i arbeid. Hvis Nav mener at du ikke har gjort nok sender de deg et avslag der det står "ikke aktiv behandling" og de mener da at du ikke har tatt imot en aktiv behandling. Dermed mener de at du ikke skal ha arbeidsavklaringspenger heller.

Hva gjør jeg da?

Det beste du kan gjøre da er å ta kontakt med oss hos Osloadvokatene slik at vi kan vurdere avslaget på ikke aktiv behandling. Du kan få fri rettshjelp til å sende inn en klage på et slikt vedtak om vilkårene foreligger. La oss sjekke det for deg.

Det er viktig å være rask fordi det løper klagefrister på slike vedtak. Vi kan også søke om oppfriskning for fristoverskridelse for deg om fristen har gått ut.

Ta kontakt med oss hos Osloadvokatene. Vi hjelper deg uansett hvor i landet du bor. Vi får dokumentene rett fra NAV og kan sjekke om det er gjort feil. Du når oss på telefon 22 82 84 40. Du kan også sende oss en epost eller fylle ut kontaktskjemaet, så vil en av våre eksperter i trygderett ta kontakt med deg.