Adam Justin Ahlquist

Advokat

Profil


Advokat Ahlquist har arbeidet i 4 år med kun saker som gjelder eiendom og bolig. Dette er saker etter avhendingsloven hvor det har vært spørsmål om det foreligger en mangel og eventuelt om det er grunnlag for å heve kjøpet. Han har også erfaring som advokat innen andre sakstyper med forbrukerjus. Advokat Ahlquist jobber innen mange forskjellige rettsområder.