Profil


Advokat Kjersti Bolstad prosederer jevnlig saker for retten og har hovedsakelig kompetanse innen familierett, arbeidsrett og voldsoffererstatning. Hun påtar seg også bistandsadvokatoppdrag.