Ole-Marius Hillestad

Advokat / partner

Profil


Ole-Marius Hillestad har omfattende prosedyreerfaring, og jobber jevnlig med tvisteløsning for domstolene. Hillestad har god kunnskap innenfor fagområdene familierett, barnevernrett, arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold og strafferett.