Ørjan Onarheim

Advokatfullmektig

Profil


Advokatfullmektig Ørjan Onarheim jobber hos Osloadvokatene med fast eiendom, familierett og kontraktsrett. Onarheim har tidligere juridisk erfaring både innen eiendomsrett og erstatningsrett. Han har blant annet tidligere jobber som eiendomsmekler (meglerfullmektig). Han har videre erfaring knyttet til avhendingsloven i Crawford Company Norway AS.