Omgjøring av yrkesskade


Det vil kunne gis fri rettshjelp for å klage på avslag om yrkesskade etter folketrygdloven kapittel 13, på lik linje med øvrige ytelser under folketrygdloven, sett at de økonomiske vilkårene er oppfylt.

Med yrkesskade menes en plutselig og/ eller uventet hending, altså en ulykkeshendelse på jobb mens den enkelte utfører arbeidsoppgaver. I tillegg til den typiske og markerte ulykkeshendelse er det noe som kalles for det avdempede ulykkesbegrepet.

Dersom lokalt NAV kontor avslår krav om godkjenning av yrkesskade, og du ønsker å få hjelp til å skrive klage til NAV Klageinstans er det bare å ta kontakt med oss i Osloadvokatene for en prat.