Hva omfatter sykdomsbegrepet i folketrygdloven?


Sykdomsbegrepet i folketrygdloven kan virke forvirrende. Hva vil det egentlig si å være syk i lovens forstand?

Sykdomsbegrepet omfatter sykdom og skade. Det avgjørende er hva medisinvitenskapen oppfatter som sykdom eller skade. Dette vil si at sykdomsbegrepet i folketrygdloven er dynamisk, det utvikler seg over tid. Etter hvert som vitenskapen utvikler seg vil tilstander både bli lagt til og falle fra sykdomsbegrepet. Men ikke alle tilstander legevitenskapen anser som sykdommer gir rett på sykepenger.

Alder kan påvirke hva som anses som sykdom etter loven. Etter hvert som man blir eldre vil helsen bli gradvis dårligere, uten at dette skyldes sykdom. Dette betyr at forhold som kan anses som sykdom for yngre mennesker ikke alltid vil falle inn under sykdomsbegrepet for eldre personer fordi det sees på som en naturlig del av aldringsprosessen.

Trygd - Advokat.no

Folketrygdloven regulerer trygdeytelsene. Det er ofte et komplisert regelverk som regulerer ytelsene, og det er vanskelig å ta stilling til dette på egen hånd uten advokat. Våre advokater kan hjelpe deg med å søke om ytelser og å klage på NAV sine vedtak slik at du får den ytelse du...Les videre →

advokat.no/kompetanseomraader/erstatning-personskader/trygd/

Er man gravid er utgangspunktet at man ikke har krav på sykepenger, graviditet regnes som en normal prosess, i tillegg vil man kunne ha krav på andre ytelser. Men dersom det oppstår komplikasjoner under svangerskapet kan forholdet likevel være omfattet av sykdomsbegrepet og man kan ha krav på sykepenger.

Medfødte plager vil normalt ikke falle inn under sykdomsbegrepet. Medfødte plager vil vanligvis være dekket av andre typer stønad. Sykdomsbegrepet må også avgrenses mot sosiale og økonomiske problemer. Hvis årsaken til at man ikke kan arbeide er at man mistrives på jobben vil man ikke ha krav på sykepenger.

Det er uten betydning at sykdommen eller skaden er selvforskylt. Så lenge det er en sykdom eller skade som aksepteres av legevitenskapen er årsaken til at den oppsto irrelevant for om man oppfyller sykdomsbegrepet eller ikke.

Avslag på sykepenger

Får man avslag på sykepenger kan dette skyldes at NAV mener du ikke oppfyller sykdomsbegrepet. I et slikt tilfelle kan det lønne seg å klage på vedtaket. Osloadvokatene har erfart at NAV begår feil, og den eneste måten å få rettet disse feilene på er ved å klage. Våre advokater har lang erfaring med saker om trygd og sykepenger, de kan hjelpe deg med din sak uansett hvor i landet du befinner deg.

Ring oss på 22 82 84 40 eller send oss en epost. Fyller du ut kontaktskjemaet på siden vil en av våre spesialister i trygderett og sykepenger kontakte deg for en uforpliktende samtale.

Dersom klagen fører frem er det NAV som skal dekke advokatutgiftene dine.