Kristian Berge

Advokatfullmektig

Profil


Kristian Berge har spesialfag innen trygderett og barnerett og jobber med mange ulike rettsområder.

Kristian Berge er en advokatfullmektig som interesserer seg for personskadeerstatning og familierett. Han engasjerer seg også for saker om forbrukerjus og avhending.