Feil av NAV å stanse arbeidsavklaringspengene


1. januar 2018 ble det innført nye regler om varighet av AAP. De nye reglene har gjort det mye vanskeligere å få forlenget den ordinære stønadsperioden. Osloadvokatene hører daglig fra personer som har fått stanset arbeidsavklaringspengene på grunn av de nye reglene og som opplever manglende forståelse fra NAV.

NAV har stanset arbeidsavklaringspengene dine

En kvinne fra østlandet fikk i januar 2018 sjokkbeskjeden: NAV har stanset arbeidsavklaringspengene dine. Vedtaket virket urettferdig. Hun hadde mottatt AAP i fire år men var fortsatt syk og var ikke klar for å gå ut i arbeid.

Hun kontaktet Osloadvokatene ved advokatfullmektig Kristian Berge for å få bistand i saken. Advokatfullmektig Berge gjennomgikk vedtaket og så raskt at det var noe som ikke stemte.

For syk til å jobbe

Kvinnen forklarte at hun i løpet av årene på AAP ikke hadde vært i stand til å forsøke seg i arbeidsrettet tiltak. Hun fortalte også om en sammensatt helseproblematikk det hadde tatt tid for legene å finne ut av. Dette er forhold som treffer i kjernen av de nye unntaksbestemmelsene i § 11-12 annet ledd. Det var derfor underlig at NAV hadde konkludert med at hun ikke hadde vært forhindret fra å kombinere behandling og tiltak og at hun heller ikke hadde vært i langvarig utredning.

Vedtaket kunne ikke være riktig

Advokatfullmektig Berge sendte straks en klage til NAV og ba om innsyn i saksmappen. Det som fremgikk av saksdokumentene bekreftet Berges mistanker om at NAV hadde gjort feil når de vedtok å stanse arbeidsavklaringspengene. Berge skrev deretter en utfyllende klage til NAV og pekte på konkrete dokumenter fra kvinnens saksmappe som beviste at NAV hadde gjort feil.

Når det gjøres saksbehandlingsfeil i NAV kan det føre til at søknader som burde vært innvilget i stedet blir avslått. Få fri rettshjelp.

Ville ikke omgjøre

NAV Arbeid og ytelser behandlet saken på nytt, men var ikke villig til å innse at saksbehandlingen deres hadde vært for dårlig. De sendte derfor saken til NAV Klageinstans og ba dem opprettholde vedtaket om å stanse arbeidsavklaringspengene. Både advokatfullmektig Berge og kvinnen var naturligvis skuffet over det foreløpige resultatet og sendte derfor et nytt brev til NAV.

Full omgjøring i klageinstansen

Hos klageinstansen førte alle argumentene som var oversett av NAV Arbeid og ytelser frem. Resultatet ble en fullstendig omgjøring, det var feil av NAV å stanse arbeidsavklaringspengene. Kvinnen fikk dermed etterbetalt AAP for et helt år og ettersom vedtaket var blitt endret til gunst for henne var det NAV som skulle dekke advokatutgiftene.


Relaterte artikler