Tilbakebetalingskrav på kr 90.000 bortfalt etter klage


Når NAV mener de har utbetalt penger du ikke har krav vil de i de fleste tilfeller kreve disse tilbake. I enkelte tilfeller vil NAV også anmelde forholdet til politiet. Vedtak om tilbakebetalingkrav kan påklages. Det kan føre til at tilbakebetalingskravet reduseres eller bortfaller helt.

Osloadvokatene bisto i klagesaken

En mann fra Polen tok kontakt med Osloadvokatene etter at han hadde mottatt tilbakebetalingskrav fra NAV. NAV mente han hadde oppholdt seg i Polen mens han hadde fått utbetalt dagpenger. NAV viste blant annet til at han hadde foretatt flere pengeoverføringer til Polen og at han ikke hadde brukt bankkort i Norge.

NAV vurderte bevisene feil

Advokatfullmektig Kristian Berge påklaget vedtaket og krevde innsyn i saksdokumentene. En gjennomgang av saksdokumentene viste at NAV hadde gjort flere feilvurderinger. Mannen hadde blant annet fremlagt flere kvitteringer fra varekjøp gjort i Norge i samme periode NAV mente han hadde oppholdt seg i Polen.

Det viste seg også at pengeoverføringene til Polen hadde pågått i flere år, også mens mannen var fast ansatt i Norge. Kontoutskriftene viste også at han ikke hadde brukt kort i Norge mens han utvilsomt bodde her. I tillegg viste kontrollene NAV hadde gjort at samtlige meldekort var sendt fra Norge.

Tilbakebetalingskravet kreves inn selv om du klager

Selv om et vedtak om tilbakebetalingkrav påklages kan NAV likevel starte innkrevingen av kravet. Mens klagesaken pågikk betalte derfor mannen ca kr 90.000 til NAV.

Tilbakebetalingskravet omgjort etter klage

Etter flere måneders saksbehandlingstid kom endelig vedtaket fra klageinstansen. De hadde vurdert saken på nytt og sett at mannen likevel hadde rett på pengene han hadde fått utbetalt. De kr 90.000 han hadde betalt til NAV mens klagesaken pågikk kunne han derfor få tilbake. I tillegg måtte NAV dekke advokatutgiftene i medhold av forvaltningsloven § 36. Etter denne bestemmelsen har du rett til å få dekket utgifter som har vært nødvendige for å få endret et vedtak.


Relaterte artikler