Arbeidsutprøving og arbeidsavklaringspenger


Hvis du ønsker å teste om du klarer det i arbeid en kort periode sier vi at du er i arbeidsutprøving. Du prøver deg i arbeidslivet.

Mange saker gjelder spørsmålet om når man kan få arbeidsavklaringspenger.

Hovedregelen er at man kan få det mens man er under eller venter på aktiv medisinsk behandling.

Hva med arbeidsrettede tiltak?

Du kan også få AAP eller arbeidsavklaringspenger mens du venter på arbeidsrettede tiltak eller holder på med å gjennomføre slike arbeidsrettede tiltak.

Hva med under arbeidsutprøving?

Hvis du ønsker å teste om du klarer det i arbeid en kort periode sier vi at du er i arbeidsutprøving. Du prøver deg i arbeidslivet. Mange har liten erfaring fra arbeidslivet og for disse er det viktig å få prøvet ut sin arbeidsevne. Hovedregelen er at man har krav på AAP eller arbeidsavklaringspenger mens man er under arbeidsutprøving.

Det er også ganske vanlig at man ønsker å prøve ut sin arbeidsevne etter lang tids sykdom. Også det faller inn under deg vi kaller arbeidsutprøving.

Det kan også være at du ønsker å se om du kan mestre en spesiell jobb etter trenger en jobb på CV’en når du søker om andre jobber. Ofte snakker Nav om såkalt arbeidsforberedende trening som et tiltak for deg hvis du har behov for å jobbe i et tilrettelagt miljø i en oppstartfase.

Er det noen forskjell på arbeidstrening og arbeidsutprøving?

Begge begrepene brukes ofte om hverandre. Det er ikke alltid lett å se noen bestemte forskjeller.


Relaterte artikler