Alenemor måtte klare seg på sosialstønad


Hvis du er enslig forsørger for barn med særlig behov for tilsyn kan du ha rett på overgangsstønad til barnet fyller 18 år. En alenemor hadde fått avslag fra NAV, men vedtaket ble omgjort etter fri rettshjelp fra Osloadvokatene.

Alenemor med sterkt pleietrengende barn

Barnefar hadde frasagt seg alt ansvar for barna. Kvinnen hadde dermed aleneomsorgen for to sterkt pleietrengende barn. Hun hadde tidligere mottatt overgangsstønad, men da hun søkte om videreføring av ytelsen etter at barna var kommet i skolealder fikk hun avslag. NAV mente alenemoren kunne være i full jobb, i tillegg til å ta seg av barna.

Fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

Hun kontaktet Osloadvokatene og fikk bistand av advokatfullmektig Kristian Berge i klagesaken mot NAV. Ettersom overgangsstønaden var stoppet sto hun uten inntekt, hun hadde dermed rett på fri rettshjelp. Mens klagesaken pågikk var alenemoren tvunget til å gå på sosialen.

Krevde konstant tilsyn

Barna krevde tilsyn døgnet rundt. De våknet ofte midt på natten og var klar til å starte dagen. Uten konstant tilsyn var det fare for at barna ville skade seg selv eller stikke av. Dette medførte at moren brukte all sin energi på å se til barna når de var hjemme. Hun kunne ikke gjøre husarbeid eller ta så mye som en dusj mens hun var alene med dem.

Osloadvokatene – Fikk innvilget arbeidsavklaringspenger etter klage

Etter å ha mottatt arbeidsavklaringspenger i 6 år bestemte NAV at kvinnen ikke lenger kvalifiserte for det. Hun klagde, og fikk medhold fra NAV Klageinstans

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fikk-innvilget-arbeidsavklaringspenger-etter-klage/

NAV mente hun kunne jobbe 100%

Den eneste tiden i døgnet når moren fikk anledning til dette var mens barna var på skolen. Dette var også den eneste tiden i døgnet hun hadde anledning til å hvile og gjøre seg klar til barna kom hjem. For NAV var dette uten betydning. De mente at alenemoren ikke trengte hvile – hun kunne ta en full jobb i stedet.

En ekstrem påkjenning

Advokatfullmektig Berge innhentet sakens dokumenter. Det ble raskt klart at alenemoren ikke var den eneste som mente at NAVs avgjørelse var feil. Det forelå en rekke uttalelser fra leger, spesialister og ansatte på skolen som gjorde det klart at barnas tilsynsbehov var for stort til at kvinnen kunne forventes å ha en full jobb ved siden av. Alle var like fortvilet over at NAV ikke evnet å se den ekstreme situasjonen kvinnen var i.

Fikk bare sosialhjelp

For at klagen skulle stå sterkest mulig ble det innhentet oppdaterte uttalelser, der kvinnens enorme utfordringer ble beskrevet. Klagen ble sendt og ventetiden startet. Klagesaker har ofte en lengre saksbehandlingstid enn søknader. I verste fall blir man stående uten inntekt i mange måneder. Denne perioden kan være svært krevende ettersom man ofte vil stå uten inntekt. Dette var tilfelle også for alenemoren. Ettersom hun ikke fikk overgangsstønaden hun hadde krav på fikk hun bare sosialhjelp. For en alenemor med to sterkt pleietrengende barn er det lett å se at situasjonen blir veldig vanskelig.

Klagen førte frem

Klagen fikk NAV på andre tanker. De innså at det var umulig for alenemoren å stå i full jobb i tillegg til å ta vare på barna sine. Avslaget ble derfor omgjort og hun fikk etterbetalt overgangsstønad for nesten et helt år.

Det lønner seg å klage

Osloadvokatene opplever ofte at NAV gjør feil når de avslår eller stanser en ytelse. Hvis du har fått en vedtak du er uenig i kan det lønne seg å klage. I mange tilfeller har du rett på fri rettshjelp i klagesaker mot NAV. For personer uten rett på fri rettshjelp kan det også lønne seg å klage. Dersom klagen fører til at vedtaket blir endret til gunst for deg er det NAV som skal dekke utgiftene dine til advokat.


Relaterte artikler