Visste du at mange kan få gratis advokat til å klage hos NAV?

Lene Wallem
Partner / Advokat

Jeg har jobbet i NAV og kan reglene!

Thomas Larsen
Partner / Advokat

Hvorfor ikke bruke en av landets beste advokater?

Stian Henriksen
Advokat

Trenger du hjelp til å skrive en klage på et NAV-vedtak?

Randi Munkeby
Partner / Advokat

Det eneste du ikke får fri rettshjelp til, er klager som gjelder sosial-tjenester og barnebidrag.

Lene Hamre Høyendahl
Advokat

Søk om hjelp til gratis advokat. Det er enkelt og uforpliktende.

Fredrik Sverstad Eriksen
Advokatfullmektig

Søk om gratis advokat

  Vi er din advokat mot NAV


  • Har du fått avslag på stønad fra NAV?
  • Har du fått avslag på trygd fra NAV?
  • Har NAV overprøvet legens vurdering?

  Osloadvokatene hjelper deg og har advokater som er spesialister. Osloadvokatene er eksperter på å sjekke om et vedtak er lovlig.

  Din advokat vil innhente din mappe hos NAV og gjennomgå alle dokumentene. Advokaten sjekker om NAV har
  fulgt forvaltningsloven. Din advokat vil videre passe på å overholde klagefristen. Saken din er i trygge hender hos oss.

  Ta kontakt så fort du kan med Osloadvokatene slik at ingen frister løper ut. Våre eksperter har sett at NAV ofte gjør feil.

  Hvorfor Osloadvokatene?

  • 20 års erfaring

   Med mer enn 20 års erfaring har vi erfaring fra flere hundre liknende saker - vi har gjort det før!

  • Spisset kompetanse

   Osloadvokatene er delt opp i team som jobber med hvert sitt område. Det sikrer deg en ekspert.

  • Egen avdeling som jobber med NAV

   Vi har fem advokater som utelukkende jobber med NAV-saker. Vi er derfor størst i Norge på dette.

  • Fri rettshjelp

   Vi søker om eventuell fri rettshjelp eller forsikringsdekning av dine advokatutgifter.